Het Moose Fonds

Beschermen van dier en natuur

Het Moose fonds ondersteunt projecten waarmee dieren en natuur worden beschermd. Daarmee komen ook duurzaamheidsprojecten die de milieubelasting tegengaan in aanmerking voor financiële steun van Moose.

Alvorens we aan een project doneren, doen we uitgebreid onderzoek naar de achtergrond en het gedachtengoed van de projectorganisatie. We richten ons met name op kleinschalige projecten maar staan, zeker bij natuurprojecten, ook open voor grootschaliger projecten.

Moose in actie

een greep uit de verschillende projecten

We steunen zowel Nederlandse projecten als projecten in het buitenland.

Onze voorkeur gaat uit naar projecten waarin veel samenwerking is met de lokale bevolking. We vinden het zeer belangrijk om deze erbij te betrekken omdat we ervan overtuigd zijn dat betrokkenheid van de lokale bevolking tot het best haalbare resultaat leidt.

Door mensen bewust te maken van hun omgeving en hun tegelijkertijd perspectief te bieden voor de eigen toekomst, kunnen mooie win-winsituaties ontstaan.

Secore Foundation kreeg meerdere jaren ondersteuning. Secore ontwikkelt technieken om aangetast koraalrif te herstellen. In Mexico en op Curacao en de Filippijnen worden met succes proeven gedaan om nieuw koraalrif te kweken met behulp van kunstmatige inseminatie.

Moose ondersteunt al meerdere jaren stichting Bring The Elephant Home. De naam van de stichting verwijst naar het eerste project waarbij ze straatolifanten opkocht die voor toerisme werden misbruikt en hun een thuis gaf in het reservaat. BTEH beschermt de Aziatische en Afrikaanse olifant en besteedt daarbij veel aandacht aan een mentaliteitsverandering bij de lokale bevolking.

Een ander project dat Moose steunt is van Wetlands International voor het herstel van Mangrove bossen op Java. Mangroven voorkomen niet alleen afkalving van land maar bevorderen eveneens de diversiteit van plantengroei en daarmee de visstand, hetgeen werk en dus inkomen verschaft aan de lokale bevolking.