Belangrijke mededeling

Beste lezer,

Het spijt me u te moeten mededelen dat het hoofdbestuur van stichting De Kootje Fundatiën heeft besloten alle activiteiten in 2023 stil te leggen. Dit betekent dat tot nader bericht geen nieuwe aanvragen ingediend kunnen worden. Zodra het werk hervat kan worden zal deze mededeling verwijderd worden.

Met vriendelijke groet namens het hoofdbestuur, Carina Bolkenstein-Bast stichting De Kootje Fundatiën

Kootje helpt omdat zonder hulp niets is

Kootje is het kleine mannetje uit de verhalen die ik mijn kinderen ’s avonds voor het slapen gaan vertelde. Een mannetje dat steeds weer uit het niets opdook en onder de meest benarde omstandigheden de problemen hielp oplossen.

Adembenemende oplossingen die mijn kinderen vaak zelf aandroegen, in hun enthousiasme meegesleurd door het verhaal, en die door mij vervolgens werden omgezet in kleurrijke ontknopingen van weer een Kootje verhaal. Deze Kootje, altijd voorzien van een rugzak vol uitkomst biedende spullen, is door middel van de Stichting ‘De Kootje Fundatiën’ tot leven gebracht.

Voor het logo van Kootje is ons familiewapen gebruikt en tevens de lijfspreuk ‘sine ope nihil’, waarmee ik wil zeggen dat Kootje probeert te doen wat gedaan moet worden!

Bert Bolkensteinoprichter

Wat doet Kootje?

De Kootje Fundatiën

Het Stichtingsbestuur heeft een ruime doelstelling, gericht op mensen die tussen de wal en het schip dreigen te vallen. Daarnaast ontwikkelt het stichtingsbestuur eigen initiatieven. Het Moekefonds richt zich op kinderen, het Jambofonds op Afrika en het Moosefonds op dier en natuur.

Algemene projectvoorwaarden

  • Blijvende verandering

    Kootje ondersteunt kleinschalige particuliere initiatieven die een blijvende verandering tot stand brengen.

  • Betrokkenheid lokale bevolking

    Betrokkenheid van de lokale bevolking is daarbij een vereiste.

  • Op eigen kracht verder

    Een project dient na een bepaalde periode op eigen kracht verder te kunnen.

Het Moeke Fonds

Kinderen een steuntje

Het Moeke fonds ondersteunt projecten over de hele wereld die iets te bieden hebben aan kinderen die wel een steuntje kunnen gebruiken, waarbij het uitdrukkelijk ook kan gaan om jongvolwassenen in de leerleeftijd.

Voor al deze projecten geldt dat het voornamelijk gaat om kleinschalige projecten die een blijvende verandering tot stand brengen en waarbij de betrokkenheid van de bevolking belangrijk is. De projecten zullen op termijn financieel onafhankelijkmoeten kunnen opereren.

Het Jambo Fonds

Hulp aan mensen in Afrika

Het Jambofonds ondersteunt projecten waarmee mensen in Afrika vooruit worden geholpen. De nadruk ligt daarbij op projecten die helpen om mensen economisch zelfstandig te maken en die een duurzame bijdrage leveren aan het welzijn van mensen. Zo ondersteunt het Jambofonds projecten die helpen omlokale ondernemingen op te zetten.

Het idee daarbij is dat het opzetten van een onderneming ook in de toekomst de levensstandaard van de lokale gemeenschap kan verbeteren. Een bijdrage betekent dan meer dan een eenmalige gift doordat degenen die het het meest nodig hebben er ook in de toekomst profijt van hebben.

Het Moose Fonds

Beschermen van dier en natuur

Het Moose fonds ondersteunt projecten waarmee dieren en natuur worden beschermd. Daarmee komen ook duurzaamheidsprojecten die de milieubelasting tegengaan in aanmerking voor financiële steun van Moose.

We steunen zowel Nederlandse projecten als projecten in het buitenland. Onze voorkeur gaat uit naar projecten waarin veel samenwerking is met de lokale bevolking. We vinden het zeer belangrijk om deze erbij te betrekken omdat we ervan overtuigd zijn dat betrokkenheid van de lokale bevolking tot het best haalbare resultaat leidt. Door mensen bewust te maken van hun omgeving en hun tegelijkertijd perspectief te bieden voor de eigen toekomst, kunnen mooie win-winsituaties ontstaan.