Jaarverslag Moose

Jaarverslag 2019 Moosefonds Ook in 2019 heeft het Moosefonds zich weer ingezet voor dier, natuur en milieu. Daarnaast hebben we besloten om nog een 4e thema toe te voegen aan onze speerpunten, namelijk “duurzaamheid”. We richten ons op kleinschalige projecten die zich in de loop van de tijd zelf kunnen onderhouden. Hierbij zien we dat…