Contact Us

.

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

financieel

 

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016 

Baten

 • Donaties                                                         73.600
 • Overschot voorgaande periode                  42.595

Totaal beschikbaar voor doelstelling               116.195                                         

Lasten

Bestemmingen

 • Stichtingsbestuur                                      14.518  
 • Moekefonds                                               16.800
 • Jambofonds                                              14.808
 • Moosefonds (incl. Noodfonds)               23.600

Totaal aan bestemmingen                                69.726

Uitvoeringskosten                                                    211

Totaal besteed incl. kosten                               69.937

Restant                                                                 46.257

Verkorte balans  

 • Kas en tegoed                                            46.257
 • Vermogen                                                   

 Toelichting:

 • donaties = het vermogen komt voort uit jaarlijkse donaties, hiervoor wordt niet geworven.
 • lasten = de besteding van het vermogen aan de gekozen projecten.
 • uitvoeringskosten = alle betrokkenen werken pro deo; uitvoeringskosten blijven hoofdzakelijk beperkt tot bank- en administratiekosten.