Contact Us

.

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

africa-copy.jpg

Jambo

OVER JAMBO

Het Jambofonds ondersteunt projecten waarmee mensen in Afrika vooruit worden geholpen. De nadruk ligt daarbij op projecten die helpen om mensen economisch zelfstandig te maken en die een duurzame bijdrage leveren aan het welzijn van mensen. Zo ondersteunt het Jambofonds projecten die helpen om lokale ondernemingen op te zetten. Het idee daarbij is dat het opzetten van een onderneming ook in de toekomst de levensstandaard van de lokale gemeenschap kan verbeteren. Een bijdrage betekent dan meer dan een eenmalige gift doordat degenen die het het meest nodig hebben er ook in de toekomst profijt van hebben.

Naast economische projecten ondersteunt het Jambofonds diverse andere projecten. Daarbij kan gedacht worden aan onderwijs, watervoorziening, jeugdhulp en gezondheidszorg. Zo sponsort het Jambofonds een aantal Keniaanse studenten, maar doneert ook regelmatig AFRIpads (www.afripadsfoundation.orgaan lokale vrouwenorganisaties. De gemeenschappelijke //common dominator// factor is dat het Jambofonds zich richt op kleinschalige projecten. Daarbij wordt de afweging gemaakt welk verschil een bijdrage van het Jambofonds voor het project kan maken en hoeveel toegang een project of organisatie heeft tot andere fondsen. Zo probeert het Jambofonds met een bescheiden bijdrage een zo groot mogelijk verschil te maken. 

Het Jambofonds verwelkomt alle aanvragen voor projecten in Afrika of ten behoeve van de Afrikaanse bevolking. 

     2012; Stichting Sengerema; project " jonge ondernemers in Tanzania". Jongeren krijgen een opleiding, begeleiding en financiële ondersteuning bij het opzetten van een eigen bedrijfje. 

 

2012; Stichting Sengerema; project " jonge ondernemers in Tanzania". Jongeren krijgen een opleiding, begeleiding en financiële ondersteuning bij het opzetten van een eigen bedrijfje.