Contact Us

.

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

kootje.png

Over ons


OVER KOOTJE

Kootje is het kleine mannetje uit de verhalen die ik mijn kinderen ’s avonds voor het slapen gaan vertelde. Een mannetje dat steeds weer uit het niets opdook en onder de meest benarde omstandigheden de problemen hielp oplossen. Adembenemende oplossingen die mijn kinderen vaak zelf aandroegen, in hun enthousiasme meegesleurd door het verhaal, en die door mij vervolgens werden omgezet in kleurrijke ontknopingen van weer een Kootje verhaal. Deze Kootje, altijd voorzien van een rugzak vol uitkomst biedende spullen, hebben wij door middel van 'De Kootje Fundatiën' tot leven gebracht.

De drie fondsen van Kootje richten zich op projecten voor kinderen, projecten in Afrika, en projecten voor dier en natuur. Daarnaast worden incidenteel individuele noden ondersteund of vindt een bijdrage plaats aan projecten die mensen samenbrengen.

 

Moeke

jambo

 

Moose

 


Alle door Kootje ondersteunde projecten hebben gemeen dat ze voortkomen uit eigen initiatief, zelfstandig zijn, kleinschalig werken en rechtstreeks hulp bieden. Kootje probeert te doen wat gedaan moet worden!


Algemene doelstelling

De stichting heeft een ruime doelstelling: jeugdzorg, volksgezondheid, monumentenzorg, natuurbehoud, cultuur, podiumkunsten, volksontwikkeling en/of maatschappelijk werk.


FOCUS

Het stichtingsbestuur geeft met een kwart van het te besteden budget invulling aan de omschreven algemene doelstelling. Daarnaast wordt er op bepaalde - hierna omschreven - doelen een accent gelegd. Daartoe zijn drie fondsen opgericht, die ieder een kwart van het beschikbare budget kunnen besteden:
- Moekefonds: voor kinderen
- Jambofonds: voor Afrika
- Moosefonds: voor dier en natuur


Beleid in hoofdlijnen
 

Het stichtingsbestuur en de fondsen streven  ernaar om – binnen de algemene doelstelling, focus en financiële mogelijkheden – kleinschalige projecten te ondersteunen die een blijvende verandering tot stand brengen. Projecten waar mensen zelf initiatief nemen en waar zij direct betrokken bij zijn. Het is niet de bedoeling om projecten gedurende vele jaren te ondersteunen. Na een bepaalde periode van ondersteuning zou een project op eigen benen moeten kunnen voortbestaan.

Naast beleid dat het stichtingsbestuur en de fondsen gemeenschappelijk hebben, zijn er ook verschillende aandachtspunten:

  • Het stichtingsbestuur zet zich in voor mensen die problemen hebben om een “goed loket” te vinden voor hun project. Mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen.
  • Het Moekefonds verstaat onder "kinderen" ook uitdrukkelijk "jongvolwassenen in de leerleeftijd". Dit fonds wil projecten ondersteunen die zoveel mogelijk geografisch gespreid over de wereld liggen, waaronder Nederland. Ook is een diversiteit qua onderwerp tussen de in te willigen aanvragen wenselijk.
  • Voor het Jambofonds is het belangrijk dat het fonds verschil wil maken door die projecten te ondersteunen die mensen in Afrika ‘at the bottom of the pyrimade’in hun ontwikkeling ondersteunen en die moeilijk bij andere instanties een financiële ondersteuning kunnen krijgen.
  • Het Moosefonds heeft het begrip "natuur" aangescherpt, door daaronder uitdrukkelijk "milieu" te laten vallen. Het fonds vindt een spreiding van de projecten over de doelgroepen dieren, natuur enmilieu belangrijk en wil een deel van het budget in Nederland besteden. Onderdeel van dit fonds is een noodfonds voor acuut bedreigende situaties.